Campanie de advocacy pentru modificarea legii privind prevenirea si combaterea violentei in familie

DECEMBRIE 2010 – IUNIE 2011

Initiator: Asociatia TRANSCENA

Partener: Grupul Român pentru Apararea Drepturilor Omului

Scopul proiectului

Sa militeze pentru schimbarea Legii pentru prevenirea si combaterea vioentei în familie în sensul introducerii unor masuri pentru protejarea eficienta a victimelor violentei.

Context

În prezent se afla în proces legislativ noi propuneri de modificare a Legii 217 din 2003. Dezbaterile în Senat s-au încheiat în luna noiembrie. Textele urmeaza sa intre în dezbatere în Camera Deputatilor, care va avea rol decisional.

Proiectul îsi propune sa ofere un cadrul organizatoric eforturilor institutiilor si persoanlitatilor cu rol semnificativ pentru promovarea celor mai bune propuneri de modificare a legii.

Urgenta proiectului este cu atat mai mare cu cat în 2010 s-a desfiintat Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, ceea ce duce la o stare de presiune asupra structurilor centrale si din teritoriu de asistenta sociala si protectia copilului care au preluat responsabilitati legate de violenta în familie în conditiile reducerii de personal.

Activitatile proiectului

Promovarea modificarii Legii 217 în cadrul Campaniei 16 zile de activitsm împotriva violentei de gen

Editarea unui pliant de constientizare

Distribuirea chestionarului care însoteste pliantul si realizarea unui sondaj de opinie în grupul tinta al spectatorilor de teatru din Bucuresti

Masa rotunda în parteneriat cu Comisia pentru Egalitate de Sanse din Senat – 8 decembrie 2010

Grup de lucru pentru coroborarea propunerilor de modificare a legii din partea societatii civile

În perioada ianuarie – martie 2011 se vor organiza doua sesiuni de lucru a unui grup de experti pentru elaborarea unui set de propuneri pentru modifciarea legii. La grup sunt invitati sa participle experti români si straini. De aceea pentru grup se vor realiza traduceri în limba engelza a textelor de lege si a propunerilor din Parlament. Fapt care va largi grupul de consultare, aducînd astfel un plus de valoare rezultatului final.

Grup virtual de promovare a modificarilor propuse si consultare a societatii civile

Activitatea consta în informarea regulata a reprezentantilor societatii civile cu privire la lucrarile grupului de experti, cu privire la evolutai procesului legislativ si înregistrarea si coroborarea reactiilor si contributiilor primite pentru a fi preluate de grupul de experti si pentru a fi incluse în procesul legislativ.

Organizarea grupului de suporteri si aliati în Campania de advocacy

Identificare suporterilor si aliatilor

Culegerea opiniilor, declaratiilor, experientelor si luarilor de pozitie ale suporterilor si aliatilor  în favoarea modificarilor promovate

Contact

www.transcena.ro

Nora Enache, 0720 882 887

office@transcena.ro

Proiect finantat de Open Society Institute Budapest