Comunicat de presă

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2011, în Bucureşti a avut loc întâlnirea grupului de lucru pe problematica violenţei în familie “Măsuri eficiente de protecţie a victimei violenţei în familie” în cadrul proiectului „Campanie de advocacy pentru modificarea legii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie” finanţat de Open Society Institute Budapest. Grupul de lucru a fost format din Asociaţia Transcena, GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Genoveva Tischeva – expert Bulgaria, Fundaţia Sensiblu, Asociaţia Artemis, Centrul FILIA, avocaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice.

Scopul întâlnirii a fost reprezentat de evaluarea stadiului actual al legislaţiei şi a propunerilor legislative aflate în dezbatere şi elaborarea unui plan de lucru pe termen scurt pentru introducerea în legislaţie a măsurilor de protecţie pentru victima violenţei în familie.
În prezent, măsurile de siguranţă prevăzute de lege nu sunt de natură să înlăture pericolul imediat în care se află victimele violenţei în familie.
De aceea, participanţii din grupul de lucru au analizat propunerile de modificare a legii violenţei în familie şi au elaborat o serie de propunieri, printre care:

  1. Introducerea principiului autonomiei personale între prinicpiile care guvernează protecţia şi promovarea drepturilor violenţei în familie
  2. Introducerea ordinului de protecţie, ca o măsură de drept civil, cu efect imediat, care ar putea proteja victima în cel rapid mod şi ar putea înlătura starea de pericol.
  3. Reglementarea modului de vizitare de către agresor a minorilor care nu au fost victime ale violenţei în familie
  4. Introducerea unui ordin de protecţie provizoriu, care ar putea fi emis chiar în ziua solicitării, executoriu şi valabil până la incheierea procedurii de emitere a ordinului de protecţie permanent

Apreciem că prin adoptarea acestor măsuri, victima ar fi protejată imediat ce apare pericolul, iar agresorul ar putea fi îndepărtat cu fermitate.
Propunerile TRANSCENA şi GRADO sunt susţinute de mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile şi de persoane fizice.
În prezent, propunerile au fost înaintate spre analiză Comisiei Juridice, de disciplină şi  imunităţi din Camera Deputaţilor.
Pentru informaţii suplimentare
Persoană de contact: Mihaela Săsărman