OARE ESTE ADEVĂRAT…?

Oare este adevărat că, după ce ai fost violată, mai trebuie şi să stai să asculţi un mediator care încearcă să-ţi explice cît e de bine să te împaci cu cel care te-a violat?

România nu este ţara multor minuni. Sau, mai bine zis, nu este ţara multor minuni bune. Minuni rele în schimb, la tot pasul. Am aflat din presă miercuri 16 ianuarie că de acum victimele violului nu pot să înainteze proces împotriva violatorului pînă nu s-au supus unei şedinţe de informare cu privire la beneficiile şi avantajele medierii. Adică a înţelegerii cu agresorul. Mai exact, cu violatorul.

Apariţia noii prevederi legale este doar prima parte a minunii. A doua parte a minunii este că modificarea a fost cerută de Consiliul Superior al Magistraturii, că a fost citită şi aprobată de numeroase, foarte numeroase femei politicieni care ne reprezintă interesele şi că foarte puţină lume a reacţionat cu revolta necesară şi logică la o aşa NEROZIE.

Pe scurt despre reglementarea legislativă:
În iulie 2012 a apărut legea 115 din 2012 care a adus modificări Legii medierii. Prin cîteva articole legea 115/2012 introduce, în Art. 2, obligativitatea părţilor „să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”. În Art.60 explicitează cazurile în care informarea este obligatorie, respectiv lit. g) „în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.”.

Informarea este gratuită, deci nu putem suspecta mediatorii de faptul că îşi asigură venituri prin această lege altfel decît în măsura în care vor presa victimele, în cursul informării, să opteze pentru mediere. Art.61 (1)Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.

Legea 192/2006 spune „Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi
constrânse să accepte procedura medierii.” La Art.67 (2).

OUG 90 din decembrie 2012 introduce precizări cu privire la:
– obligativitatea informării
– sancţiunea în situaţi în care părţile nu participă la informare: „Instanța va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligației de a participa la ședința de informare privind medierea”.

Poate că membrii CSM au uitat că, între cele 14 infracţiuni pentru care acţiunea juridică porneşte prin plîngere prealabilă, se află şi infracţiunea de viol.

Mai exact „VIOL SIMPLU”. Adică fără vătămări corporale, fără incest, fără perversiuni sexuale, viol care nu a avut loc în grup, nu a avut loc lipsire de libertate, ca să dăm cîteva exemple.

Cu alte cuvinte: victima unui viol simplu, adică o femeie care a fost violată noaptea pe o stradă lăturalnică sau în pădure, o femeie care nu are forţa să-l lovească pe agresor ca să-l paralizeze suficient timp şi să fugă atît de repede încît să nu fie prinsă cînd agresorul îşi revine, femeia care nu s-a opus pentru că s-a temut de bătaie, tăietură de cuţit pe faţă, sau de orice fel de a-l întărîta pe agresor, după ce a fost violată trebuie mai întîi să se lase „informată” de un mediator (un mediator fără calificarea necesară pentru a face consiliere victimelor) cu privire la posibilitatea de a se împăca cu violatorul. Dacă victima nu se lasă, atunci nu are dreptul să-l dea în judecată pe violator.

Ne vom hotărî în cel mai scurt timp ce acţiuni să întreprindem pentru a rezolva situaţia. Vă vom solicita şi pe voi. Vă rugăm să începeţi deja să ne scrieţi.

Mihaela Săsărman

 

Surse:

http://blogul-medusei.blogspot.ro/2013/01/de-la-1-februarie-violatorii-si.html

http://www.ziarulring.ro/stiri/203491/Violatorii-si-batausii-pot-scapa-de-puscarie-daca-ii-platesc-victimei-despagubiri


http://www.barouldolj.ro/inppacv/index.php?show=stiri&idPagina=3732

1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

  1. […] acţionăm în interesul tuturor ar fi bine să începem să ne documentăm asupra NATURII FAPTEI (http://violentainfamilie-transcena.eu/index.php/2013/01/17/oare-este-adevarat/ ) şi să uităm exemplele de cazuri particulare. Mai ales să uităm caracterul IREAL al unora […]

Comentariile sunt închise.