Legea violenţei în familie – ACTUALIZARE

Legea privind violenţa în familie este gata de adoptare în plenul Camerei Deputaţilor. Şi nu oricum, ci ca lege organică.

Pe site-ul Camerei Deputaţilor, la ordinea de zi din data de 5 decembrie 2011, apare următorul punct la nr 13 – Procedura de urgenţă:

“Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 662/2010) – lege organică
Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun – Comisia juridică
şi Comisia pentru egalitate de şanse (Adoptare) – distribuit – 30.11.2011
Procedură de urgenţă
Cameră decizională”

Mai multe informaţii şi documentele aferente pot fi descărcate aici

În data de 5 decembrie 2011 nu s-a ajuns la punctul de pe ordinea de zi referitor proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.