Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 februarie 2012 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie

23. Dezbaterea
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind
prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 662/2010). (rămas pentru
votul final
)
consultă fişa PL nr. 662/2010
Domnul Ioan  Oltean:
…………………………………………

Punctul 20. Următorul proiect de Lege este cel ce se referă la modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea
violenţei în familie.

din partea comisiei sesizate în fond, nu avem pe nimeni din partea Ministerului Sănătăţii? Domnule secretar Irimie? Domnule ministru? Vă rog
să poftiţi să ne vorbiţi despre dragostea faţă de familie şi despre codul după care se combate violenţa în familie.

A, domnul Ivăşchescu, atunci dumneavoastră vorbiţi-ne.

Domnule ministru Irimie, vă cer scuze. Haideţi, cei de la Muncă vorbiţi-ne.

Domnul Nicolae Ivăşchescu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Având în vedere că în raportul comisiei au fost cuprinse propunerile şi observaţiile Guvernului, Ministerul Muncii, Familiei şi  Protecţiei Sociale susţine aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc foarte mult, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse, domnul secretar
Gabriel Andronache.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Gabriel  Andronache:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate spre dezbatere, în
fond, cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţie, şi în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 în sensul că iniţiatorii propun, în esenţă, includerea în textul Legii nr.217/2003 a unor mijloace specifice de drept civil, cum ar fi ordinul de protecţie, sau a ordinului de restricţie ca mijloc de drept penal şi eficientizarea activităţii autorităţilor pentru susţinerea şi consilierea victimelor pentru a uza de mijloacele legale în vederea sancţionării cazurilor de violenţă.

Guvernul României susţine această iniţiativă legislativă.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au luat în dezbatere această reglementare, iar în urma dezbaterii au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege,
cu amendamentele care sunt admise şi se regăsesc în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind de asemenea în procedură de urgenţă,
vă propun 5 minute pentru dezbateri generale şi câte un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră timpul propus pentru dezbatere. 5 minute. Vă rog să votaţi.

Avem 62 de voturi pentru şi o abţinere. Propunerea a fost  adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare…, suntem în prezenţa unui proiect de lege iniţiat de către Grupul parlamentar al PDL şi Grupul  minorităţilor naţionale.

Să vedem cine este îndrăgostit. da, doamna deputat Raluca Turcan. Vă rog să exprimaţi poziţia faţă de acest proiect de lege.

Doamna Raluca Turcan:

Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă.

Vreau să vă spun că dragostea n-are nimic de-a face cu acest proiect de lege, pentru că, dimpotrivă, el vizează sancţionarea şi prevenirea unui fenomen extrem de grav, şi anume violenţa domestică.

Momentul de astăzi este unul foarte important şi vreau să-l menţionez pentru că finalizarea acestui proiect a durat foarte mult, a străbătut o perioadă lungă de timp, cu argumente pro şi contra, şi am ajuns într-un final la un cadru legislativ care să prevină şi să sancţioneze mult mai dur ceea ce spuneam mai devreme că înseamnă violenţa domestică, fenomen care a căpătat o amploare extrem de mare.

În România există, în momentul de faţă, între 75 şi 85 la sută femei abuzate în spaţiul domestic. România se află, din nefericire, pe primele
locuri printre ţările din Uniunea Europeană şi ţările civilizate în ceea ce priveşte violenţa în familie. Acest fenomen trebuie sancţionat cât se poate de dur, pentru că el se desfăşoară, se derulează într-un cadru care ar trebui să fie sigur, într-un cadru în care ar trebui să te simţi împlinit, în siguranţă şi protejat – şi anume în familie.

De aceea, dacă există variante să sancţionăm mult mai dur, să prevenim acest abuz în privinţa unor membri ai familiilor sau persoane apropiate, cred că suntem datori să facem tot ce ne stă în putinţă să venim în sprijinul acelor persoane care sunt nu numai agresate, dar şi umilite.

Mulţumesc tuturor instituţiilor publice care au venit în sprijinul acestui proiect de lege şi vreau să vă spun că până în momentul de faţă, într-o campanie derulată cu societatea civilă s-au strâns peste 75 de mii de semnături pentru a susţine acest proiect şi pentru ca oamenii politici să îşi
strângă energiile şi forţele şi să lupte împotriva acestui fenomen care se cheamă violenţă domestică.

Aş mai spune că acest proiect se va vedea împlinit în momentul în care vom reuşi şi în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera
Deputaţilor să aducem o modificare la Legea de aplicare a Codului penal şi să dublăm pedeapsa pentru cei care săvârşesc violenţă domestică.

Există, în momentul de faţă, o propunere de modificare a Legii de aplicare a Codului penal care, împreună cu acest proiect de modificare a
Legii privind violenţa domestică, pot să ofere un cadru mai sigur, mai complet pentru toate victimele violenţei domestice.

Vă mulţumesc mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Doamna secretar de stat Lidia Barac doreşte să intervină. Vă rog, doamnă ministru.

Doamna Lidia Barac:

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Violenţa în familie este într-adevăr o problemă care interesează, preocupă societatea românească, dar şi legislaţia europeană este cantonată spre a-şi găsi un drum pentru identificarea celor mai bune soluţii legislative pentru o protecţie unitară în spaţiul Uniunii Europene.

Proiectul de lege în discuţie este rezultatul unei iniţiative parlamentare cu privire la care Guvernul României a avut un punct de vedere, cu atât mai mult cu cât aceste iniţiative parlamentare nu au fost unitare, au fost mai multe iniţiative parlamentare, motiv pentru care doresc o amendare a
raportului întocmit de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în legătură cu acest proiect, pentru următoarele motive. Iniţial Guvernul României a avut un punct de vedere faţă de aceste iniţiative multiple de modificare a legii şi a exprimat un punct de vedere absolut în acord cu tehnica legislativă.

Proiectul însă a fost amendat, lucrat împreună în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, în forma în care este ataşată raportului acestei comisii, cu concursul Guvernului României, eu am reprezentat Guvernul în această dezbatere, şi ar fi trist să se considere cumva,
aşa cum rezultă din consemnarea punctului de vedere al Guvernului în ultimul raport, raportul în discuţie al comisiei, care va fi supus aprobării
dumneavoastră, că Guvernul a avut poziţii – eu ştiu? – de obstrucţie a proiectului sau poziţii împotriva soluţiilor legislative. Le-am identificat
împreună şi am amendat acest punct de vedere al Guvernului.

Prin urmare, este un raport care trebuie să arate că iniţiativa legislativă în forma rezultată este susţinută integral de Guvernul României.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc, doamnă ministru.

Da, domnul secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul deputat Gabriel Andronache, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Domnule preşedinte, din motive de celeritate nu am dat citire întregului raport, dar în raport se regăseşte o astfel de menţiune.

Vă rog să-mi permiteţi să o citesc, pentru a elimina orice dubiu în privinţa aceasta. O să citesc, v-am spus, ceea ce scrie în raport. Guvernul României a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi prin adresa nr.51/4755/2011 un nou punct de vedere, referitor la cele 3 proiecte de
lege. Conform punctului de vedere transmis, Guvernul susţine adoptarea PL-x 662/2010, în dezbatere acum, în forma prezentată, propunând un nou proiect de lege, şi nu susţine adoptarea PL-x 845/2010 şi PL-x 846/2010.

Prin urmare, ceea ce a subliniat doamna secretar de stat se regăseşte în raport, nemaifiind necesară vreo altă amendare, din punctul nostru de vedere.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Cu aceste precizări, stimaţi colegi, putem să trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Avem un raport destul de substanţial. O să vă rog să urmăriţi cu atenţie amendamentele, şi acolo unde socotiţi că se impune o intervenţie, să o faceţi fără reţinere.

Dacă la poziţia din raport 1, este vreo intervenţie?

Poziţia 2.

Poziţiile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11. Nu sunt intervenţii.

Poziţia 12.

Poziţia 13.

Poziţia 14.

Poziţiile 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48.

Poziţiile 49, 50, 51, 52, 53, 54,

Poziţiile 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

Anexă. Dacă cineva doreşte să intervină la prevederile din anexă. Nu avem nicio intervenţie. Raportul comisiei a fost adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Da. Domnul deputat Márton Árpád, solicită cuvântul.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Márton
Árpád-Francisc
:

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Am o problemă de procedură şi una de tehnică legislativă. Am înţeles din raport şi susţinere că această lege este o contopire, de fapt, a trei legi, celelalte două urmând să fie respinse. Conform Regulamentului nostru aici ar fi trebuit să avem şi respingerea clară a celor două legi care lipsesc de pe ordinea de zi. Fără ca să respingem aceste legi, acelea vor fi în continuare legi în dezbatere. Deci această problemă procedural trebuie să fie rezolvată.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, aşa cum… de către iniţiator a fost susţinută ideea, într-adevăr, acele penalităţi care au o latură penală trebuie să fie modificările propuse prin această lege, să fie incluse în legea de punere în aplicare a noului Cod penal.

Dacă acele prevederi vor fi de altă natură decât cele propuse în legea pe care o adoptăm astăzi, având în vedere că legea cealaltă va interveni, în mod evident va fi adoptată după ce intră în vigoare acest proiect de lege, atunci va intra în vigoare conform acelor prevederi, deci prevederile
din această lege vor deveni abrogate. Deci, trebuie să existe o corelare între această lege şi legea de punere în aplicare a Legii codului penal, pe de o parte.

Pe de altă parte, pedepsele propuse aici trebuie să fie corelate cu politica penală propusă de noul Cod penal.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc, domnule deputat.

Domnul secretar Andronache.

Domnul Gabriel Andronache:

Într-adevăr, problema ridicată de domnul deputat Márton trebuie lămurită. Şi am să vă spun că pentru acest proiect de lege a fost întocmit un
raport de adoptare, iar pentru celelalte două rapoarte menţionate în acest raport al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-au întocmit două
rapoarte separate, cu propuneri de respingere.

Deci, soluţia procedurală este împlinită.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Sigur, nu era greşit dacă aveam în acest raport precizarea la care a făcut referire domnul deputat Márton Árpád. Aceasta este prevederea  regulamentară care trebuia respectată, dar suntem în prezenţa unor rapoarte  distincte şi suntem acoperiţi.

Dezbaterea poate fi gasita si pe pagina web a Camerei Deputatilor. Da click aici