Un nou parteneriat între UE şi ONU privind promovarea egalităţii de gen (AGERPRES)

Uniunea Europeană şi ONU au semnat luni, la Bruxelles, un memorandum de înţelegere referitor la parteneriatul pentru consolidarea cooperării dintre cele două organizaţii cu privire la promovarea egalităţii de gen.  Documentul, semnat de şefa diplomaţiei UE Catherine Ashton, comisarul european pentru dezvoltare Andris Piebalgs (în numele UE) şi directorul executiv al UN Women Michelle Bachelet, confirmă parteneriatul de susţinere a egalităţii de gen şi a schimbului de informaţii, expertiză şi analiză în promovarea drepturilor femeilor.

Cooperarea se va concentra mai ales pe asigurarea reprezentativităţii femeilor în procesele de decizie din domeniile economic, politic şi al justiţiei în întreaga lume, ca şi pe un acces mai facil al femeilor la muncă şi oportunităţi sociale. În plus, parteneriatul prevede cooperarea între UE şi ONU în combaterea violenţelor sexuale şi a violenţelor pe criterii de gen.

„Discriminarea contra femeilor rămâne cea mai persistentă formă de inegalitate. Alături de UN Women vom lucra pentru ameliorarea rolului femeilor în luarea deciziilor economice şi politice. De asemenea, vom lupta contra impunităţii autorilor de violenţe sexuale, asigurând femeilor o protecţie mai bună şi un acces mai facil la justiţie”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe Catherine Ashton.

La rândul său, directorul executiv al UN Women  Michelle Bachelet a subliniat că deplina participare a femeilor consolidează  democraţia, pacea şi dezvoltarea durabilă în întreaga lume, iar prin semnarea noului parteneriat UE şi ONU îşi reafirmă angajamentul faţă de egalitatea de gen.

Potrivit celui mai recent raport anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen, dat luni publicităţii, îmbunătăţirea egalităţii dintre bărbaţi şi femei constituie un element esenţial al răspunsului UE la actuala criză economică. Raportul analizează progresele înregistrate în ultimul an în rezolvarea discrepanţelor rămase între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, în economie şi în societate, în general.

Deşi s-au înregistrat unele progrese în ceea ce priveşte creşterea numărului de femei care ocupă funcţii de conducere în întreprinderi şi reducerea disparităţii salariale de gen, rămân în continuare provocări importante. Statele UE trebuie să atragă mai multe femei pe piaţa muncii dacă doresc să realizeze obiectivul global al UE de a atinge rata de ocupare a forţei de muncă în rândul adulţilor  de 75% până în 2020.

Raportul CE privind progresele realizate în cursul anului 2011 privind egalitatea între femei şi bărbaţi face parte dintr-un raport mai amplu al Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în anul trecut. Documentul evidenţiază principalele evoluţii atât la nivel naţional, cât şi la nivel european în cinci domenii principale ale strategiei globale a UE în domeniul egalităţii de gen pentru perioada 2010-2015 – economia, remunerarea egală, procesul de luare a deciziilor, violenţa pe criterii de gen şi egalitatea de gen în afara UE.

Pe piaţa forţei de muncă, rata de ocupare în rândul femeilor este de 62,1 %, în comparaţie cu 75,1 % în rândul bărbaţilor. Aceasta înseamnă că UE poate atinge rata-ţintă globală de ocupare a forţei de muncă de 75% fixată în Strategia Europa2020 numai angajându-se foarte serios în sensul realizării egalităţii de gen.

Referitor la disparitatea salarială de gen, aceasta a scăzut uşor în întreaga UE. În medie, femeile câştigă cu 16,4% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată. Disparitatea salarială de gen este cauzată de mai mulţi factori, cum ar fi segregarea pieţei forţei de muncă şi diferenţele în ceea ce priveşte opţiunile educaţionale. Progresele lente în reducerea disparităţii de gen în structurile de conducere ale întreprinderilor a determinat Comisia Europeană să lanseze o consultare publică privind eventualele măsuri care pot fi adoptate la nivelul UE pentru a soluţiona această problemă care riscă să frâneze inovarea şi creşterea economică în Europa.

Un număr din ce în ce mai mare de indicii demonstrează beneficiile economice semnificative care decurg din îmbunătăţirea echilibrului de gen în luarea deciziilor economice. Creşterea numărului de femei cu funcţii de conducere poate contribui la crearea unui mediu de lucru mai productiv şi mai inovator şi la îmbunătăţirea performanţelor generale ale întreprinderii.

Deşi reprezintă 60% din noii absolvenţi de facultate, femeile ocupă puţine poziţii de conducere în cadrul întreprinderilor. Existenţa mai multor posibilităţi de a ocupa funcţii de conducere stimulează femeile să intre şi să rămână pe piaţa forţei de muncă, ceea ce duce la creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor.

 Sursa: http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/116512.html